Facebook Google Plus
vietnamese english

 

 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

News

ĐẠI HỌC HOA KỲ CÔNG NHẬN IELTS
ĐẠI HỌC HOA KỲ CÔNG NHẬN IELTS Trung Tâm Anh ngữ Quốc tế Việt Úc là 1 trong 5 đối tác IELTS hàng đầu của Hội đồng Anh tại VN. Năm 2010 – 2011, với hầu hết tất cả học sinh đạt điểm IELTS trung bình tổng từ 5.0 trở lên và hơn 40% học sinh đạt điểm trung bình tổng từ 6.0 trở lên cao hơn điểm trung bình

Lịch khai giảng

news
LUYỆN THI IELTS

Khóa ngày 19/08/2019 Khóa ngày 20/08/2019

news
ANH NGỮ GIAO TIẾP

Khóa ngày 19/08/2019 Khóa ngày 20/08/2019

news
ANH VĂN THIẾU NIÊN

Khóa ngày 24/08/2019 Khóa ngày 31/08/2019

news
ANH VĂN THIẾU NHI

Khóa ngày 24/08/2019 Khóa ngày 31/08/2019

news
LUYỆN THI TOEIC

Khóa ngày 19/08/2019 Khóa ngày 20/08/2019

Manual New English File Online

download document

Video

Sign up counseling

Len dau trang