Facebook Google Plus
vietnamese english

 

 
  • slider
  • slider
  • slider

Tin tức

KẾT QUẢ HỌC VIÊN THI IELTS VÀ TOEIC NĂM 2012
KẾT QUẢ HỌC VIÊN THI IELTS VÀ TOEIC NĂM 2012 Trung Tâm Anh ngữ Quốc tế Việt Úc là 1 trong 5 đối tác IELTS hàng đầu của Hội đồng Anh tại VN. Năm 2010 – 2011, với hầu hết tất cả học sinh đạt điểm IELTS trung bình tổng từ 5.0 trở lên và hơn 40% học sinh đạt điểm trung bình tổng từ 6.0 trở lên cao hơn điểm trung bình
ĐẠI HỌC HOA KỲ CÔNG NHẬN IELTS
ĐẠI HỌC HOA KỲ CÔNG NHẬN IELTS Trung Tâm Anh ngữ Quốc tế Việt Úc là 1 trong 5 đối tác IELTS hàng đầu của Hội đồng Anh tại VN. Năm 2010 – 2011, với hầu hết tất cả học sinh đạt điểm IELTS trung bình tổng từ 5.0 trở lên và hơn 40% học sinh đạt điểm trung bình tổng từ 6.0 trở lên cao hơn điểm trung bình

Lịch khai giảng

news
LUYỆN THI IELTS

Khóa ngày 26/02/2018 Khóa ngày 27/02/2018

news
ANH NGỮ GIAO TIẾP

Khóa ngày 26/02/2018 Khóa ngày 27/02/2018

news
ANH VĂN THIẾU NIÊN

Khóa ngày 03/03/2018 Khóa ngày 10/03/2018

news
ANH VĂN THIẾU NHI

Khóa ngày 03/03/2018 Khóa ngày 10/03/2018

news
LUYỆN THI TOEIC

Khóa ngày 26/02/2018 Khóa ngày 27/02/2018

Hướng dẫn sử dụng New English File Online

Download tài liệu

Video

Đăng ký tư vấn

Len dau trang