La Phụng Mỹ - 7.5 IELTS La Phụng Mỹ - 7.5 IELTS
La Phụng Mỹ - 7.5 IELTS Test Results: Listening 8.5 | Reading 8.0 | Writing 6.5 | Speaking 6.5 | Overall Band Score 7.5
Bùi Nhật Huy - 8.0 IELTS Bùi Nhật Huy - 8.0 IELTS
Bùi Nhật Huy - 8.0 IELTS
Nguyễn Ngọc Thạch | 8.0 IELTS Nguyễn Ngọc Thạch | 8.0 IELTS
Nguyễn Ngọc Thạch | 8.0 IELTS
Trần Minh Thành | 15/15 SHIELDS Trần Minh Thành | 15/15 SHIELDS
Trần Minh Thành | 15/15 SHIELDS Cambridge Starters, Movers & Flyers
Phan Châu Thanh | 8.0 IELTS Phan Châu Thanh | 8.0 IELTS
Phan Châu Thanh | 8.0 IELTS
Phan Vũ Minh Đức | 15/15 SHIELDS Phan Vũ Minh Đức | 15/15 SHIELDS
Phan Vũ Minh Đức | 15/15 SHIELDS Cambridge Movers & Flyers
Nguyễn Hoàng Phúc | 8.0 IELTS Nguyễn Hoàng Phúc | 8.0 IELTS
Nguyễn Hoàng Phúc | 8.0 IELTS ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Nguyễn Thụy Minh Vy | 15/15 SHIELDS Nguyễn Thụy Minh Vy | 15/15 SHIELDS
Nguyễn Thụy Minh Vy | 15/15 SHIELDS Cambridge Starters, Movers & Flyers
Lê Nhã Uyên | 7.5 IELTS Lê Nhã Uyên | 7.5 IELTS
Lê Nhã Uyên | 7.5 IELTS
Đỗ Tấn An Khang | 15/15 SHIELDS Đỗ Tấn An Khang | 15/15 SHIELDS
Đỗ Tấn An Khang | 15/15 SHIELDS Cambridge Starters, Movers & Flyers
Đăng ký tư vấn - nhận ngay ưu đãi
Timeout !Get new captcha
Zalo