LỊCH KHAI GIẢNG LỚP THIẾU NHI

CẤP ĐỘ DỰ KIẾN KHAI GIẢNG
  LEVEL 1 20/3/2023 - 31/3/2023
  LEVEL 2 20/3/2023 - 31/3/2023
  LEVEL 3 20/3/2023 - 31/3/2023
  CAMBRIDGE STARTERS TEST 20/3/2023 - 31/3/2023
  LEVEL 4 20/3/2023 - 31/3/2023
  LEVEL 5 20/3/2023 - 31/3/2023
  CAMBRIDGE MOVERS TEST 20/3/2023 - 31/3/2023
  LEVEL 6 20/3/2023 - 31/3/2023
  CAMBRIDGE FLYERS TEST 20/3/2023 - 31/3/2023

2

 

THỜI GIAN HỌC

  THỨ 3 - 5

  17:45 - 20:15
  THỨ 7 - CN

  8:00 - 10:30; 10:00 - 12:00

  14:00 - 16:30; 17:00 - 19:30

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP IELTS

CẤP ĐỘ THANG ĐIỂM     DỰ KIẾN KHAI GIẢNG
Bridge to Ielts 4.0 - 4.5 20/3/2023 - 31/3/2023
Pre - Ielts 4.5 - 5.0 20/3/2023 - 31/3/2023
Ielts Practice Tests 5.0 - 7.5 20/3/2023 - 31/3/2023

 

THỜI GIAN HỌC: 

Thứ 2 - 4 - 6:          17:45 - 19:15 hoặc 19:30 - 21:00

Thứ 3 - 5 -7:           17:45 - 19:15 hoặc 19:30 - 21:00

Thứ 2 đến thứ 6:     9:00 - 11:00

Thứ 2 đến thứ 7:    17:45 - 19:15 hoặc 19:30 - 21:00

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ANH VĂN THIẾU NIÊN

CẤP ĐỘ DỰ KIẾN KHAI GIẢNG
Elementary (1 - 2) 20/3/2023 - 31/3/2023
Pre - Inter (1 - 2) 20/3/2023 - 31/3/2023
Ket Practice Tests 20/3/2023 - 31/3/2023
Intermediate (1 - 2) 20/3/2023 - 31/3/2023
Bridge - Ielts (4.0 - 4.5) 20/3/2023 - 31/3/2023
Pre - Ielts (4.5 - 5.0) 20/3/2023 - 31/3/2023
Ielts Practice Tests ( 5.0 - 7.5) 20/3/2023 - 31/3/2023

THỜI GIAN HỌC: 

Thứ 2 - 4 - 6:           17:45 - 19:15 hoặc 19:30 - 21:00

Thứ 3 - 5 - 7:           17:45 - 19:15 hoặc 19:30 - 21:00

Thứ 7, Chủ Nhật:     8:00 - 10:30; 10:00 - 12:30; 14:00 - 16:30; 17:00 - 19:30

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIAO TIẾP

CẤP ĐỘ IELTS TƯƠNG ĐƯƠNG DỰ KIẾN KHAI GIẢNG
Beginner Ielts: 0 - 1.0 20/3/2023 - 31/3/2023
Elementary  Ielts: 1.0 - 2. 20/3/2023 - 31/3/2023
Pre - Intermediate Ielts: 2.0 - 3.0 20/3/2023 - 31/3/2023
Intermediate Ielts: 3.0 - 4.0 20/3/2023 - 31/3/2023

THỜI GIAN HỌC:

Thứ 2 - 4 - 6:           17:45 - 19:15 hoặc 19:30 - 21:00

Thứ 3 - 5 - 7:           17:45 - 19:15 hoặc 19:30 - 21:00

Thứ 2 đến thứ 6:      9:00 - 11:00

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC

CẤP ĐỘ ĐIỂM TƯƠNG ĐƯƠNG DỰ KIẾN KHAI GIẢNG
Introductory Course 350 - 500 20/3/2023 - 31/3/2023
Intermediate Course 500 - 650 20/3/2023 - 31/3/2023
Upper - Intermediate    Course 650 - 800 20/3/2023 - 31/3/2023
Advanced Course > 800 20/3/2023 - 31/3/2023

THỜI GIAN HỌC:

Thứ 2 - 4 - 6:  17:45 - 19:15 hoặc 19:30 - 21:00

Thứ 3 - 5 - 7:  17:45 - 19:15 hoặc 19:30 - 21:00

4/5/2022 - 13/5/2022
Đăng ký tư vấn - nhận ngay ưu đãi
Timeout !Get new captcha