Facebook Google Plus
vietnamese english

 

 
  • slider
  • slider
  • slider

Các khóa đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS

Là hệ thống kiểm tra Anh Ngữ Quốc Tế (International English Language Testing System ) nhằm đánh giá khả năng sử dụng 4 kỹ năng chính trong tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết. Không có khái niệm thi trượt trong IELTS. Điểm của 4 kỹ năng cộng lại và tính trung bình thành kết quả chung.
 
Các kỹ năng được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 9. Nhìn chung với số điểm từ 5.5 đến 6.5 thì học viên có đủ tiêu chuẩn để tham gia vào chương trình Đại Học ở một quốc gia nói tiếng Anh và để tham gia một chương trình trên Đại Học học viên phải đạt số điểm từ 6.5 đến 7.5 điểm.
KHÓA HOC Thời lượng Điểm IELTS Học Phí
BRIDGE TO IELTS 72 tiết = 3 tháng 4.0 – 4.5 1,650,000 VND/tháng

Cung cấp những kiến thức cơ bản về IELTS, phát triển những kỹ năng làm bài thi.
KHÓA HỌC Thời lượng Điểm IELTS tương đương Học phí
Pre-IELTS 72 tiết = 3 tháng 4.5 – 5.0 1,650,000VND/tháng
Phát triển toàn diện các kỹ năng để có thể hoàn tất 4 phần của bài thi ( Nghe, nói, đọc, viết)
IELTS 72 tiết = 3 tháng 5.0 – 5.5 1,750,000VND/tháng
Chuyên gia IELTS hướng dẫn và huấn luyện chiến lược, kỹ thuật thiết yếu khi làm bài thi
IELTS Pracrice Tests1 72 tiết = 3 tháng 5.5 – 6.0 1,750,000VND/tháng
Nâng cao các kỹ năng và kinh nghiệm làm bài hi thông qua hệ thống các bài thực hành và các bài thi thử
IELTS Practice Tests 1 72 tiết = 3 tháng                6.0 -6.5 1,750,000VND/tháng
IELTS Practice Tests 2 72 tiết = 3 tháng 6.5 – 7.0 1,750,000VND/tháng
IELTS Practice Tests 3 72 tiết = 3 tháng 7.0 – 7.5 1,750,000VND/tháng
 
 
Các lớp học 5 buổi, 6 buổi / tuần học phí được tính như sau
- Bridge to IELTS, Pre-IELTS .............................................3.100.000 VND/tháng
- IELTS 1, IELTS 2, IELTS 3,  IELTS 4 ...................... 3.300.000 VND/tháng

Các lớp học 2  buổi / tuần, khóa học 4 tháng học phí được tính như sau:
- Bridge to IELTS, Pre-IELTS .............................................1.200.000 VND/tháng
- IELTS 1, IELTS 2, IELTS 3,  IELTS 4 ...................... 1.300.000 VND/tháng

Kiểm tra trình độ: Trước khi tham gia khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra viết và được giáo viên bản ngữ phỏng vấn, nhằm đánh giá đúng trình độ Anh ngữ hiện tại của học viên và chọn khóa học phù hợp.

Giáo trình dạy và học: Học viên sẽ được cung cấp miễn phí toàn bộ giáo trình IELTS phù hợp nhất và cập nhật mới nhất. Thêm vào đó, giáo viên sẽ kết hợp chặt chẽ các tài liệu hỗ trợ và chương trình phòng LAB vào khóa học để giúp cho học viên nâng cao khả năng làm bài và rèn luyện các kỹ năng thiết yếu cho từng phần thi IELTS.

Tin liên quan:

Lịch khai giảng

news
LUYỆN THI IELTS

Khóa ngày 15/01/2018 Khóa ngày 16/01/2018

news
ANH NGỮ GIAO TIẾP

Khóa ngày 15/01/2018 Khóa ngày 16/01/2018

news
ANH VĂN THIẾU NIÊN

Khóa ngày 20/01/2018 Khóa ngày 27/01/2018

news
ANH VĂN THIẾU NHI

Khóa ngày 20/01/2018 Khóa ngày 27/01/2018

news
LUYỆN THI TOEIC

Khóa ngày 15/01/2018 Khóa ngày 16/01/2018

Hướng dẫn sử dụng New English File Online

Download tài liệu

Video

Đăng ký tư vấn

Len dau trang