Facebook Google Plus
vietnamese english

Trung Tâm Anh Ngữ Việt Úc

 
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Tin tức

Cách làm bài Writing Task 1 trong IELTS Đơn Giản & Hiệu Quả- Dạng 1: Graphs – Without Change

Trong IELTS Academic Writing Task 1 bạn sẽ phải viết nhận xét cho biểu đồ cột/ biểu đồ tròn hoặc biểu đồ bảng mà không có thời gian nhất định hoặc chỉ có một điểm thời gian.
Để có một bài hoàn chỉnh mà không bị thiếu ý, bạn hãy chia bố cục bài viết thành 3 phần:

Chia bố cục bài viết Writing Task 1 thành 3 phần
 
PHẦN 1: MỞ BÀI
(An introduction sentence: which summarizes the information in the visual.)
 
PHẦN 2: TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH
(An overview sentence: which generalizes the main differences revealed by the visual.)
 
PHẦN 3: MÔ TẢ CHI TIẾT
(Describing paragraph(s): which describe the main features and compare relevant information.)
 
Cùng tham khảo các TIPs và áp dụng vào ví dụ dưới đây nhé:

E.g. Writing Task 1 – Bar Chart
 
PHẦN 1: MỞ BÀI
Để viết câu mở bài, bạn hãy nhìn vào biểu đồ và trả lời 4 câu hỏi sau:
 
1/ What is the visual item?
 • e.g. The bar chart
2/ What is it about?
 • e.g. The Labour Force (both men and women) in different occupations
3/ What is the data expressed as?     
 • e.g. The percentage
4/ Where and when is the data collected?
 • e.g. The United Kingdom , 2007
 
Dựa vào những câu trả lời trên, bạn sẽ có câu Introduction như sau:
e.g. “The given bar chart compares the percentages of the labour force (both men and women) in nine different occupations in the United Kingdom in 2007
 
 • NOTE :
 • The finite verb in the introduction sentence is always in simple present tense.
 • The rubric is provided so you can create and use a noun phrase “the given bar chart” as the subject of the sentence.
 
PHẦN 2: TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH
Để tóm tắt nội dung chính, bạn cần nhìn vào từ khóa và những điểm nổi bật để có thể
khái quát nội dung cho bài viết..
e.g. Theo nội dung biểu đồ bên, ta dễ dàng xác định:
 • Từ khóa chính: men and women with 9 different occupations
 • Điểm nổi bật:  which working fields employed more men and vice versa.
    More men in:                                                                         More women in :
Managers and senior official                                      Associate professional and technical
Professional                                                                Personal service
Skilled trades                                                              Sales and customer service
Process, plan and machine operatives
=>>      More men in professional positions
 =>>     More women in clerical positions
 
Dựa vào những câu trả lời trên, bạn sẽ có câu Overview như sau:
e.g. “Overall, all employment varied according to genders and occupations, with more men in professional positions and more women in clerical posts.”
 
 • NOTE :
 • Use a linker term or phrase to signal your overview sentence.(e.g.: Overall, In general,..)
 • Do not include any data in this sentence.
 
PHẦN 3: MÔ TẢ CHI TIẾT
Để có những câu mô tả chi tiết và rõ ràng hơn cho bài viết của mình, bạn nên ghi nhớ một số lưu ý sau đây.
 
 • NOTE 1 :
  • Use the correct tense depending on when the data is collecting (e.g.: 2007 -> simple past tense)
  • Use comparative structures.
 
e.g.:
- More men than women were employed in the position of managers and senior officials with 19% and 11% respectively.
- In elementary field, the percentages of men and women were nearly the same
 
 • NOTE 2 :
 • Group data with their similar pattern and use a wide range of lexical language
e.g.:
- In both personal service and sales / customer service, much more women than men were employed with the difference of around fivefold and threefold respectively.
- Both personal and sales / customer service sectors employed much more women than men with the difference of around fivefold and threefold respectively.
- There were much more women than men working in not only personal service but sales / customer service as well with the around fivefold and threefold differences respectively.
- Far more women worked in both personal service and sales / customer service, accounting for about 15% and 12%, compared to around 3% and 4% for men respectively.
 
 • NOTE 3 :
 • Use linker devices or conjunctions to bond your describing sentences together in the body paragraph. (e.g. moreover, in contrast, while,….)
Trên đây là các chú ý cũng như TIPs từ Việt Úc gửi đến những bạn quan tâm về cuộc thi IELTS, bạn hãy ghi nhớ và luyện tập thực hành để có thể hoàn thành bài thi Writing Task 1 một cách tốt nhất nhé.
 
 

Tin liên quan:

Lịch khai giảng

news
LUYỆN THI IELTS

Khóa ngày 21/09/2020 Khóa ngày 28/09/2020

news
ANH NGỮ GIAO TIẾP

Khóa ngày 21/09/2020 Khóa ngày 28/09/2020

news
ANH VĂN THIẾU NIÊN

Khóa ngày 26/09/2020 Khóa ngày 03/10/2020

news
ANH VĂN THIẾU NHI

Khóa ngày 26/09/2020 Khóa ngày 03/10/2020

news
LUYỆN THI TOEIC

Khóa ngày 21/09/2020 Khóa ngày 28/09/2020

Hướng dẫn sử dụng New English File Online

Download tài liệu

Video

Đăng ký tư vấn

Len dau trang